Robatoris en granges agrícoles de Puçol: cap denúncia en 2006

Robatoris en granges agrícoles de Puçol: cap denúncia en 2006

04 Octubre 2006

L'aparició en un programa informatiu de Televisió Valenciana d'una notícia sobre la presumpta creació de patrulles de ramaders que es dediquen a vigilar els seus camps per a previndre robatoris nocturns ha creat una situació de malestar entre veïns, autoritats i cossos de seguretat de Puçol perquè la notícia és falsa: no hi ha denúncies de robatoris, no hi ha hagut avisos de patrulles ciutadanes i en cap cas estes haurien rebut autorització per a poder vigilar a les nits.

''No tenim cap denúncia al llarg de l'any 2006 de robatoris d'animals o collites en el terme municipal'' -afirma categòric Vicente Giménez Ródenas, intendent cap de la Policia Local-. ''De fet, l'únic furt denunciat en els últims mesos es remunta a desembre del 2005 i va ser el robatori de trenta caixons de taronges''.

Davant de la difusió d'una notícia que no es correspon amb la realitat, des del quarter de la Guàrdia Civil de Puçol s'ha enviat un informe a Capitania en què s'explica que no tenen constància de cap denúncia sobre robatoris en els camps i que ningú s'ha dirigit a ells per a sol·licitar un permís per a patrullar a les nits.

Este segon punt, el del presumpte permís sol·licitat tant a la Policia Local com a la Guàrdia Civil, és una afirmació més greu, per quant la notícia difosa a través de la televisió autonòmica i del periòdic Les províncies dóna per cert un fet que mai s'ha produït i que tampoc podria dur-se a terme en cap cas.


''Ni la Policia Local ni la Guàrdia Civil poden autoritzar que es formen patrulles de veïns per a vigilar les seues granges o els seus camps'' -finalitza l'intendent cap-. ''És el problema d'haver donat per certes les afirmacions d'unes persones que, a més, no són ramaders que tinguen granges en el nostre terme municipal. Els mitjans d'informació haurien d'haver confrontat la informació abans de difondre dades errònies''.

En la mateixa línia es manifesta el regidor de Policia Local, Juan Enrique Claramunt, el qual personalment s'ha posat en contacte amb els ramaders de la població, ''i no hi ha hagut robatoris de vaques, corders o cavalls en el present any. No parle ja que ho hagen denunciat formalment per ser un robatori continuat, és que ni tan sols ha existit de forma aïllada, pel que no hi ha cap veracitat en el que publica''.

No obstant això, per a comprovar in situ que no hi havia cap detall que haguera escapat als controls habituals de la Policia Local, esta ha intensificat les seues inspeccions per les zones de granges en les dos últimes setmanes, ''i no s'ha detectat cap patrulla de ciutadans; les úniques trobades nocturnes han sigut els dies de pluja... i eren veïns amb llanternes que caminaven buscant caragols'', conclou el regidor.

El científic Daniel Ramon explica els beneficis i els riscos de l'agricultura transgènica

El científic Daniel Ramon explica els beneficis i els riscos de l'agricultura transgènica

15 Març 2006

El passat divendres 24 de febrer, a la Casa de Cultura, el Grup Ecologista de Puçol La Costera va convidar el científic Daniel Ramón com a ponent en una conferència sobre els transgènics (vegetals o animals als quals se'ls ha introduït qualsevol gen d'una altra espècie mitjançant l'enginyeria genètica) i els seus beneficis i riscos per a l'agricultura. Daniel Ramón, Premi Europeu de Divulgació Científica en 1996 pel seu llibre Els gens que mengem, ha sigut el coordinador de l'àrea de Tecnologia dels Aliments del Consell Superior d'Investigació Científica (CSIC) de l'Estat espanyol i actualment és professor de Tecnologia dels Aliments a la Universitat de València i membre de la Comissió Nacional de Bioseguretat i de la de Biovigilància d'Espanya.

Este científic, en una xarrada que va durar dues hores, va exposar les veritats i les mentides dels dos principals riscos que s'associen a l'agricultura transgènica: el risc alimentari i el mediambiental. Respecte al risc mediambiental, Ramón va afirmar que ''els transgènics tenen tres perills per al medi ambient: la disminució de la biodiversitat, el mal a altres espècies i la transferència de gens''. Però, el conferenciant va matisar que ''estos perills són els mateixos que els de l'agricultura convencional'' i va posar com a exemple de transferència de gens en plantes convencionals la famosa pinyolà de les taronges.

Ramón, a més a més, va exposar alguns dels beneficis dels transgènics per al medi ambient, com són la reducció de l'ús d'insecticides químics i l'increment de la productivitat de la terra. Va afirmar que ''segons dades del Ministeri d'Agricultura xinés, la Xina ha reduït un 28% els costos de producció agrícola i un 85% l'ús d'insecticides químics gràcies a l'ús de la tecnologia BT, una varietat de plantes transgèniques''.

Respecte al risc alimentari, Daniel Ramón va dir que ''no existeix cap dada científica que confirme la perillositat dels transgènics per als consumidors''. Ramón va explicar que ''els aliments transgènics són els més controlats de la història, ja que avanç de la seua comercialització són avaluats durant anys segons els criteris de seguretat alimentària de l'Organització Mundial per a la Salut, l'OMS''. A més a més, Ramón va afirmar que ''als Estats Units s'han produït més de 8 milions d'ingestes de blat transgènic i cap cas de problemes per a la salut del consumidor''. Per tant, segons Daniel Ramón, ''l'afirmació d'algunes organitzacions ecologistes que diuen que els transgènics són un verí per als consumidors no té cap sentit''. El problema de la por als transgènics en la Unió Europea, segons este científic, s'explica en part per ''la histèria alimentària en la qual viuen els ciutadans europeus després del cas de les vaques boges. Els europeus ens creguem que tot el que mengem està roín''.

De la mateixa manera que va negar l'afirmació d'algunes organitzacions ecologistes que diuen que ''els transgènics són un verí per als consumidors'', Daniel Ramon també va criticar als ''biotecnòlegs entusiastes'' i a les multinacionals de l'alimentació per afirmar que ''els transgènics són la solució a la fam en el món''. Com va explicar Ramón, ''els transgènics no són el manà contra la fam. Són una bona ferramenta per a incrementar la productivitat agrària i reduir el dèficit nutricional al Tercer Món, com és el cas de l'arròs daurat 2, un arròs que compensa el dèficit nutricional de vitamina i provitamina A a l'Àsia'' (este dèficit fa que cada any moren 2 milions de nens i 250.000 es queden cegos a Àsia, on l'arròs és la base de la seua dieta). Però, com va dir este científic ''la fam és un problema polític i social que no se soluciona només amb ciència, sinó també amb mesures polítiques i socials''.


Daniel Ramón també va aclarir que ''la biotecnologia dels aliments, utilitzar i si es dóna el cas modificar un ser viu per a aconseguir un producte que algú després compra, no és res nou''. Este científic va explicar que ''des del principi de l'agricultura i de la ramaderia, fa més de 10.000 anys, el ser humà està fent biotecnologia sense

Nova senyalització en els camins agrícoles de Puçol

Nova senyalització en els camins agrícoles de Puçol

28 Febrer 2006

Nova senyalització en els camins agrícoles de Puçol

Vista aèria camps de Puçol.

Durant el mes de febrer i març s'estan substituint les antigues senyalitzacions per unes noves en els principals camins agrícoles del terme municipal. Fins al moment ja se n'han instal·lat cinquanta-tres, per un import pròxim als cinc mil euros.

Fa vint anys que la ja desapareguda Cambra Agrària hi havia instal·lat per última vegada distintes senyalitzacions en els camins agrícoles i rurals. Des de llavors, moltes s'havien deteriorat i altres estaven desfasades, a causa de les obres d'adequació realitzades en molts d'ells.

És per això que des de la regidoria d'Agricultura s'ha posat en marxa un pla de millora de la senyalització en estos camins, que s'està traduint durant febrer i març en la instal·lació de cinquanta-tres nous senyals, començant per les vies principals: camí de l'Assegador, camí de la Mar, carretera Travessera i camí dels Mangraners.

Juan Enrique Claramunt, regidor d'Agricultura, assenyala que esta mesura forma part de les actuacions encaminades a millorar les infraestructures agràries de la població: ''en el cas concret de la senyalització, hem invertit uns cinc mil euros, contractant a una empresa que no sols ens abastix dels senyals sinó que també s'ocupa de la seua instal·lació en els llocs establits''.

Puçol aprova una ordenança agrícola destinada a protegir el medi ambient

Puçol aprova una ordenança agrícola destinada a protegir el medi ambient

14 Desembre 2005

El 27 d'octubre del 2000 el ple municipal va aprovar la primera Ordenança del Camp de Puçol. Passats cinc anys, des de la regidoria d'agricultura s'han proposat una sèrie de modificacions que, després de ser consultat el Consell Agrari Municipal, van ser aprovades en l'últim ple ordinari, el 28 de novembre del 2005.

Segons el regidor d'Agricultura, Juan Enrique Claramunt, ''l'objectiu d'estes modificacions és adaptar l'ordenança a la realitat actual dels nostres camps,  pel que hem modificat els articles 16, 17, 18 i 19 del text''.

Concretament, l'article 16 es referix als deures dels propietaris de sòl no urbanitzable i, amb la modificació, es té en compte la necessitat conservar la massa vegetal per a mantindre l'equilibri mediambiental i així reduir els riscos d'erosió, incendi, inundació i contaminació, evitant qualsevol pertorbació mediambiental i els danys o perjuís a tercer. Tot això sense oblidar altres deures ja establits, com evitar els abocaments incontrolats en els terrenys.

D'altra banda, l'article 17 se centra en les obligacions de l'Ajuntament, que ha de vetlar pel compliment de tot allò que s'ha reflectit en l'article 16, ''per això s'ha de dictar les consegüents ordes d'execució i iniciar els procediments sancionadores compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada, a més d'haver de pagar els corresponents danys i perjuís''.

Finalment, l'article 18 classifica les infraccions en tres tipus: lleus, greus i molt greus. Les quanties econòmiques que comporten les sancions corresponents van de 100 a 300 euros.

Juan Enrique Claramunt insistix en el fet que l'important és que els agricultors prenguen consciència que han de cultivar les seues parcel·les amb les degudes condicions i si algú pren la decisió d'abandonar el cultiu, ''que siga conscient que és la seua obligació mantindre la parcel·la neta''. Finalment, subratlla que no és voluntat de la regidoria sancionar, ''però si ha de fer-ho com últim recurs, esta nova ordenança agrícola li atorga potestat per a poder fer-ho''.

 

L'Oficina Agrícola de l'Ajuntament de Puçol oferix un curs d'especialització citrícola

02 Febrer 2005

L'Oficina Agrícola de l'Ajuntament de Puçol oferix, en col·laboració amb les Conselleries de Sanitat, Agricultura, Pesca i Alimentació, el curs d'especialització citrícola: ''Plagues i malalties: tractaments''. Les classes s'impartiran de l'11 al 22 d'abril i les inscripcions es poden realitzar en l'Oficina Agrícola de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores.

Tots els dimecres al matí, d'11 a 15 hores, en la planta baixa de l'Ajuntament està obert el servei d'atenció directa de l'OMIC (OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR). Durant este horari poden realitzar-se consultes, reclamacions, denúncies, assessorament i tot allò que s'ha relacionat amb els nostres drets com a consumidors.

Nou horari del Parc Ribelles:

Dimarts a divendres: 10.30 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores.

Dissabte i diumenge: 10.00 a 14.30 hores i 16.30 a 20.00 hores.

Ja està en marxa el servei municipal d'ESCOLES MATINERES, per mitjà del qual els pares podran deixar els seus fills des de les 7 a les 9 del matí en el col·legi públic Bisbe Hervás, atesos per monitors i tècnics especialistes. Per a poder inscriure nous alumnes cal dirigir-se directament al Bisbe Hervás. Més informació en l'Àrea de Benestar Social, en la planta baixa de l'Ajuntament, preguntar per l'educadora Dolores Muñoz.

La TREBALLADORA SOCIAL de l'Ajuntament té el seu horari d'atenció al públic els dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.00 hores en la planta baixa de l'Ajuntament.

L'EDUCADORA DE SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament té el seu horari d'atenció al públic els dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.00 hores en la planta baixa de l'Ajuntament.

El PSOE disposa d'un HORARI DE VISITES: dimarts de 18 a 20 hores en la seua seu en el carrer Cid 8 baix i dimecres de 18 a 20 hores en l'Ajuntament.

Ara és més fàcil realitzar qualsevol tràmit municipal en l'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ, situada en la planta baixa de l'Ajuntament, gràcies al seu ampli horari d'atenció al públic. L'horari d'hivern de l'oficina és el següent: dilluns i dimarts, de 8'00 a 19'00 hores; dimecres i dijous de 8'00 a 17'00 hores; divendres de 8'00 a 14'30 hores i dissabtes de 10'00 a 13'00 hores.

L'Oficina Agrícola de l'Ajuntament de Puçol oferix el curs d'especialització citrícola: 'Plagues i malalties: tractaments'

27 Gener 2005

L'Oficina Agrícola de l'Ajuntament de Puçol oferix, en col·laboració amb les Conselleries de Sanitat, Agricultura, Pesca i Alimentació, el curs d'especialització citrícola: ''Plagues i malalties: tractaments''. Les classes s'impartiran de l'11 al 22 d'abril i les inscripcions es poden realitzar en l'Oficina Agrícola de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores.

El SERVEI MUNICIPAL D'AUTOBÚS té en marxa les tres rutes d'hivern: platja-casc urbà, circular nucli urbà i urbanitzacions-casc urbà. Si vols conéixer els horaris pots realitzar consultes telefonant a l'empresa AVSA (964 697 900).

L'HORARI ACTUAL DE L'ESPAI SOCIAL DELS MAJORS és el següent: Matins: de dimarts a divendres, d'11.30 a 13.30 hores. Vesprades: de dimarts a divendres, de 16 a 20 hores. Dissabtes de 17 a 24 hores i diumenges de 16 a 20 hores. Amb este horari es cobrix sobretot l'interés dels nostres majors per disposar d'un ampli horari en cap de setmana per a realitzar els seus ''famosos balls'', una de les activitats que més expectació ha alçat en els últims anys.

Ja està en marxa el SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA DE ROBA I SABATES USADES. Per a això s'han instal·lat quatre contenidors especials en el nucli urbà, un en les urbanitzacions i un altre en la platja. A més de la protecció mediambiental, part dels diners obtinguts amb el reciclatge d'esta roba es destina al Proyecto hombre, centrat en la rehabilitació de toxicòmans.

Com tots els dijous, hui és el dia en què els veïns del nucli urbà PODEN DEPOSITAR ELS SEUS MOBLES VELLS perquè siguen retirats per la brigada municipal. L'únic requisit que cal complir és telefonar amb anterioritat a l'Ajuntament (961 421 303) indicant en quins contenidors deixaran els materials. Recordem que este servei municipal també es realitza els divendres per a aquells veïns que viuen en la platja. Per a depositar qualsevol altre tipus d'efectes, per exemple electrodomèstics, han de fer-ho en l'Ecoparc.

CÀRITAS disposa d'un HORARI D'ATENCIÓ al públic hui dijous de 16 a 18'30 hores en la seu en el carrer  Rafelbunyol, junt amb el col·legi La Milotxa.

Obert el termini d'inscripció per al cursos de FORMACIÓ AGRÍCOLA 2004

03 Novembre 2004

Obert el termini d'inscripció per al cursos de FORMACIÓ AGRÍCOLA 2004: Plagues i malalties en ornamentals i Producció agrària i seguretat alimentària. Les inscripcions poden realitzar-se a l'Oficina Agrícola Municipal. Els cursos es realitzaran del 15 al 25 de novembre i del 29 de novembre al 3 de desembre, respectivament.

Nou horari del Parc Ribelles:

Dimarts a divendres: 10.30 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores.

Dissabte i diumenge: 10.00 a 14.30 hores i 16.30 a 20.00 hores.

Ja està en marxa el servei municipal d'ESCOLES MATINERES, per mitjà del qual els pares podran deixar els seus fills des de les 7 a les 9 del matí en el col·legi públic Bisbe Hervás, atesos per monitors i tècnics especialistes. Per a poder inscriure nous alumnes cal dirigir-se directament al Bisbe Hervás. Més informació en l'Àrea de Benestar Social, en la planta baixa de l'Ajuntament, preguntar per l'educadora Dolores Muñoz.

Tots els dimecres al matí, d'11 a 15 hores, en la planta baixa de l'Ajuntament està obert el servei d'atenció directa de l'OMIC (OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR). Durant este horari poden realitzar-se consultes, reclamacions, denúncies, assessorament i tot allò que s'ha relacionat amb els nostres drets com a consumidors.

La TREBALLADORA SOCIAL de l'Ajuntament té el seu horari d'atenció al públic els dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.00 hores en la planta baixa de l'Ajuntament.

L'EDUCADORA DE SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament té el seu horari d'atenció al públic els dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.00 hores en la planta baixa de l'Ajuntament.

El PSOE disposa d'un HORARI DE VISITES: dimarts de 18 a 20 hores en la seua seu en el carrer Cid 8 baix i dimecres de 18 a 20 hores en l'Ajuntament.

Ara és més fàcil realitzar qualsevol tràmit municipal en l'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ, situada en la planta baixa de l'Ajuntament, gràcies al seu ampli horari d'atenció al públic.

Obert el termini d'inscripció per als cursos de FORMACIÓ AGRÍCOLA 2004

27 Octubre 2004

Obert el termini d'inscripció per al cursos de FORMACIÓ AGRÍCOLA 2004: Plagues i malalties en ornamentals i Producció agrària i seguretat alimentària. Les inscripcions poden realitzar-se a l'Oficina Agrícola Municipal. Els cursos es realitzaran del 15 al 25 de novembre i del 29 de novembre al 3 de desembre, respectivament.

Nou horari del Parc Ribelles:

Dimarts a divendres: 10.30 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores.

Dissabte i diumenge: 10.00 a 14.30 hores i 16.30 a 20.00 hores.

Ja està en marxa el servei municipal d'ESCOLES MATINERES, per mitjà del qual els pares podran deixar els seus fills des de les 7 a les 9 del matí en el col·legi públic Bisbe Hervás, atesos per monitors i tècnics especialistes. Per a poder inscriure nous alumnes cal dirigir-se directament al Bisbe Hervás. Més informació en l'Àrea de Benestar Social, en la planta baixa de l'Ajuntament, preguntar per l'educadora Dolores Muñoz.

Tots els dimecres al matí, d'11 a 15 hores, en la planta baixa de l'Ajuntament està obert el servei d'atenció directa de l'OMIC (OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR). Durant este horari poden realitzar-se consultes, reclamacions, denúncies, assessorament i tot allò que s'ha relacionat amb els nostres drets com a consumidors.

La TREBALLADORA SOCIAL de l'Ajuntament té el seu horari d'atenció al públic els dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.00 hores en la planta baixa de l'Ajuntament.

L'EDUCADORA DE SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament té el seu horari d'atenció al públic els dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.00 hores en la planta baixa de l'Ajuntament.

El PSOE disposa d'un HORARI DE VISITES: dimarts de 18 a 20 hores en la seua seu en el carrer Cid 8 baix i dimecres de 18 a 20 hores en l'Ajuntament.

Ara és més fàcil realitzar qualsevol tràmit municipal en l'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ, situada en la planta baixa de l'Ajuntament, gràcies al seu ampli horari d'atenció al públic.

La regidoria d'agricultura instal·la contenidors per al reciclatge de productes tòxics

La regidoria d'agricultura instal·la contenidors per al reciclatge de productes tòxics

26 Maig 2004

La Regidoria d'Agricultura està instal·lant contenidors especials per a l'arreplegada d'envasos buits de productes fitosanitaris, tals com plaguicides o herbicides.

Des de començaments de maig, els agricultors de Puçol ja compten amb sis contenidors especials destinats a l'arreplega d'estos productes perquè siguen reciclats, instal·lats en distints punts del terme municipal, com el motor del camí l'Assegador, la granja del Xoped, el motor de Colomer, el racó del cavall, el motor de Sant Isidre i el camí Marqueret.

''Fa anys es van retirar els contenidors que hi havia perquè s'utilitzaven per a tot tipus de fems'' -explica Pepa Conesa, regidora d'Agricultura-. ''Este nou model, que té forma de gàbia, permet comprovar que només s'hi depositenl envasos de productes fitosanitaris, perquè siga un camió coordinat per l'Ajuntament el que s'encarregue de l'arreplega i trasllat a l'ecoparc''.

La mesura, que forma part de les activitats encaminades a la protecció del medi ambient incloses dins de l'Agenda 21 Local, es completarà en breu amb la creació d'un punt únic on s'arreplegaran tots els plàstics utilitzats pels agricultors en el cultiu de melons i hortalisses, també per a la seua arreplega conjunta i enviament a l'ecoparc.

''En definitiva, estem potenciant les mesures per a evitar que els agricultors cremen plàstics en l'horta, una cosa que està prohibit i, al mateix temps, estem facilitant l'arreplegada d'estos plàstics tòxics per a evitar que queden abandonats en els camps''.

Per a qualsevol informació addicional sobre el reciclatge de productes agrícoles, poden posar-se en contacte amb l'Oficina Agrícola Municipal, situada en la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament.

 

Obert el termini d'inscripció per al curs agrícola QUALITAT I SEGURETAT AGROALIMENTÀRIA

05 Febrer 2004

Obert el termini d'inscripció per al curs agrícola QUALITAT I SEGURETAT AGROALIMENTÀRIA. Les inscripcions poden realitzar-se en l'Oficina Agrícola Municipal i en l'Espai Social La Barraca. El curs es realitzarà del 29 de març al 2 d'abril.

Ja està en marxa el SERVICI MUNICIPAL D'ARREPLEGADA DE ROBA I SABATES USADES. Per a això s'han instal·lat quatre contenidors especials en el nucli urbà, un en les urbanitzacions i un altre en la platja. A més de la protecció mediambiental, part del diners obtinguts amb el reciclatge d'esta roba es destina al ''Projecte Home'', centrat en la rehabilitació de toxicòmans.

El SERVICI MUNICIPAL D'AUTOBÚS torna a tindre en marxa les tres rutes d'hivern: platja-casc urbà, circular nucli urbà i urbanitzacions-casc urbà. Si vols conéixer els horaris detallats pots realitzar consultes telefonant a l'empresa AVSA (964 697 900) i a l'Ajuntament de Puçol (961 421 303). 

L'HORARI ACTUAL DE L'ESPAI SOCIAL DELS MAJORS és el següent. Matins: de dimecres a diumenge, de 10 a 12 hores. Vesprades: de dimarts a dijous, de 17 a 21 hores. Divendres i dissabte: horari especial, de 17 a 23'30 hores. Amb este horari es cobrix sobretot l'interés dels nostres majors per disposar d'un ampli horari en cap de setmana per a realitzar els seus ''famosos balls'', una de les activitats que més expectació ha alçat en els últims anys.

Com tots els dijous, hui és el dia en què els veïns del nucli urbà PODEN DEPOSITAR ELS SEUS MOBLES VELLS I QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'EFECTES perquè siguen retirats per la brigada municipal. L'únic requisit que cal complir és telefonar amb anterioritat a l'Ajuntament (961 421 303) i indicar en quins contenidors deixaran els materials. Recordem que este servei municipal també es realitza els divendres per a aquells veïns que viuen en la platja.

Obert el termini d'inscripció per al curs agrícola QUALITAT I SEGURETAT AGROALIMENTÀRIA

29 Gener 2004

Obert el termini d'inscripció per al curs agrícola QUALITAT I SEGURETAT AGROALIMENTÀRIA. Les inscripcions poden realitzar-se en l'Oficina Agrícola Municipal i en l'Espai Social La Barraca. El curs es realitzarà del 29 de març al 2 d'abril.

Ja està en marxa el SERVICI MUNICIPAL D'ARREPLEGADA DE ROBA I SABATES USADES. Per a això s'han instal·lat quatre contenidors especials en el nucli urbà, un en les urbanitzacions i un altre en la platja. A més de la protecció mediambiental, part del diners obtinguts amb el reciclatge d'esta roba es destina al ''Projecte Home'', centrat en la rehabilitació de toxicòmans.

El SERVICI MUNICIPAL D'AUTOBÚS torna a tindre en marxa les tres rutes d'hivern: platja-casc urbà, circular nucli urbà i urbanitzacions-casc urbà. Si vols conéixer els horaris detallats pots realitzar consultes telefonant a l'empresa AVSA (964 697 900) i a l'Ajuntament de Puçol (961 421 303). 

L'HORARI ACTUAL DE L'ESPAI SOCIAL DELS MAJORS és el següent. Matins: de dimecres a diumenge, de 10 a 12 hores. Vesprades: de dimarts a dijous, de 17 a 21 hores. Divendres i dissabte: horari especial, de 17 a 23'30 hores. Amb este horari es cobrix sobretot l'interés dels nostres majors per disposar d'un ampli horari en cap de setmana per a realitzar els seus ''famosos balls'', una de les activitats que més expectació ha alçat en els últims anys.

Com tots els dijous, hui és el dia en què els veïns del nucli urbà PODEN DEPOSITAR ELS SEUS MOBLES VELLS I QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'EFECTES perquè siguen retirats per la brigada municipal. L'únic requisit que cal complir és telefonar amb anterioritat a l'Ajuntament (961 421 303) i indicar en quins contenidors deixaran els materials. Recordem que este servei municipal també es realitza els divendres per a aquells veïns que viuen en la platja.

Nou curs agrícola centrat en la qualitat en els cítrics

Nou curs agrícola centrat en la qualitat en els cítrics

14 Octubre 2003

Dins de les activitats que organitza l'Oficina Agrícola Municipal, cada any es desenvolupa un calendari de cursos destinats a la millora de la formació dels agricultors de la població, així com al desenvolupament de noves tècniques agrícoles.

Ja està obert el termini d'inscripció per al nou curs de citricultura, titulat “Qualitat en els cítrics: tractaments”, que s'impartirà en l'Espai Social La Barraca del 17 al 27 de novembre.

Els interessats a inscriure's han de passar per l'Oficina Agrícola Municipal, situada en la planta baixa de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 14'30 hores.

I no ho deixeu per a l'últim dia perquè les places són limitades.

Altres