Fins a finals de setembre, Puçol hi ha invertit 160.000 euros per a contractar 84 desocupats agrícoles

Fins a finals de setembre, Puçol hi ha invertit 160.000 euros per a contractar 84 desocupats agrícoles

Millorar les infraestructures agrícoles, netejar la platja, preparar els barrancs per a les èpoques de pluja i condicionar les zones verdes han sigut les tasques realitzades durant els mesos de juliol, agost i setembre, gràcies a la inversió de 160.000 euros realitzada conjuntament per l'Ajuntament de Puçol i el Servici d'Ocupació Públic Estatal (SEPE).

Finalitzat el mes de setembre finalitza també la campanya d'estiu destinada a combatre la desocupació agrària, una campanya destinada a millorar distintes infraestructures del terme municipal amb la contractació durant un o dos mesos d'un total de 84 parats inscrits en el SERVEF.

La contractació per a un o dos mesos s'ha realitzat atenent a criteris socials”, explica Daniel Sebastià, tècnic municipal d'ocupació. “Concretament s'han tingut en compte factors com el nombre de fills a càrrec seu, el no haver participat abans en este projecte, no estar rebent altres ajudes i també la renda. D'esta manera, els que tenien majors necessitats han sigut contractats dos mesos i la resta un”.

Els 84 seleccionats havien de complir a més dos requisits: ser parats inscrits en el SERVEF i pertànyer al règim especial agrari de la Seguretat Social. En definitiva, el que es pretén amb este projecte és contractar agricultors en desocupació precisament en l'època de l'any en què este sector presenta un nombre més gran de desocupats.

Sempre treballant dins de la Brigada Municipal d'Obres i Servicis, estos 84 treballadors han realitzat tasques en les tres zones en què s'ha dividit el terme municipal per a coordinar les actuacions: des de la platja fins a la V-21 (autovia a València per la costa), des de la V-21 al final del nucli urbà i des del nucli urbà fins a les urbanitzacions.

En la primera zona s'inclou com a activitat especial les tasques de manteniment de la platja i el passeig marítim. En les altres dos zones s'ha orientat el treball a la millora del medi rural i les zones verdes.

Concretament, entre les actuacions per a preservar el medi rural destaquen la neteja dels laterals dels barrancs per a facilitar la circulació de l'aigua de les pluges de tardor; l'eliminació de la mala herba de camins i séquies; el sanejament de la calçada dels camins i el condicionament de les cunetes perquè no cresca la mala herba.

Per la seua banda, el treball en les zones verdes (al marge dels parcs i jardins del nucli urbà, dels que ja s'ocupa un equip permanent de jardiners de la brigada) s'ha centrat sobretot en els punts verds situats en els polígons industrials i de servicis: podar arbres, retall de tanques, neteja de mala herba i manteniment de la gespa.

Dels 160.000 euros destinats a combatre la desocupació agrícola, 148.000 van destinats al pagament del personal i és la quantitat aportada pel SEPE; per la seua banda, els restants 12.000 euros corresponen al vestuari i materials, que han sigut subvencionats per l'ajuntament.

Informa: Sabín

fotos_noticia

961-brigada-limpia-barranco-5

 

23 Octubre 2012
FaceBook  Twitter  

Altres