Pactem Nord planteja una nova iniciativa d'ocupació: un banc de terres comarcal per a evitar l'abandó dels camps

Pactem Nord planteja una nova iniciativa d'ocupació: un banc de terres comarcal per a evitar l'abandó dels camps

El Consorci Pactem Nord planteja un nou projecte que naix amb la doble idea de millorar els nivells d'ocupació de la comarca i d'optimitzar el valor mediambiental que posseïx l'horta per mitjà de l'ampliació i potenciació dels cultius. Becaris de la Diputació de València estan treballant, junt amb els seus tutors, en el manteniment del camp.

Es pretén, en concret, evitar l'abandó i la falta de cultiu de terres susceptibles d'explotació agrícola, facilitar el relleu generacional, contribuir al manteniment de l'activitat agrícola, desenrotllar noves fórmules de comercialització del producte local, generar nous llocs de treball i evitar la pèrdua d'estos potenciant-se el cultiu professional.

Per a això s'han organitzat diferents reunions de coordinació entre tots els municipis i agents clau de la comarca, entre els que cal destacar els sindicats AVA-ASAJA, La Unió i UPA, amb l'objectiu d'emprendre este projecte de desenrotllament i cooperació territorial: el Banc de Terres de la comarca de l'Horta Nord.

Esta iniciativa s'emmarca en una estratègia d'intervenció mancomunada que permetrà a mitjà termini l'organització i gestió de l'horta amb criteris de sostenibilitat incidint-se, entre altres aspectes, sobre la conscienciació sobre el valor de la terra com a mitjà de producció, en la generació de pràctiques responsables que limiten l'impacte ambiental, en la incentivació de la producció i comercialització del producte agrícola local, la formació i la qualificació professional del sector, etc.

Com ve sent habitual en l'entitat, s'ha posat en marxa el treball previ de camp des de la perspectiva en xarxa, amb els tècnics d'ocupació municipals i amb la col·laboració d'estudiants que la Diputació de València ha becat per a iniciar la seua experiència professional en els distints ajuntaments.

Un total de 18 becaris, junt amb els seus tutors i els tècnics municipals han iniciat el treball de camp. El mateix consistix en la detecció de parcel·les en estat d'abandó o semiabandó, en la localització d'agents clau i passe d'enquestes per a analitzar la situació en què es troba el sector agrícola en la comarca, així com distintes accions de difusió del programa.

Informa: Consorci Pactem Nord 

 

16 Juliol 2012
FaceBook  Twitter  

Altres