Ocupació Puçol
 
 
Esta secció pretén oferir una visió global dels serveis enfocats al foment d'ocupació que oferix l'Ajuntament de Puçol.
 
 empleo_adl_2    

Agencia d'ocupació i desenvolupament local
Òrgan encarregat dels serveis d'Ocupació, Promoció Socioeconòmica i Formació per a l'Ocupació.

       
 empleo_agencia_colocacion_def    

Agència de Col·locació Puçol
Des d'abril del 2012, un nou servici d'ocupació autoritzat per l'Estat, el que suposa major independència per a gestionar sol·licituds exclusivament dels veïns de la població.

       
 empleo_emprende    

Puçol Emprende
Programa municipal enfocat a buscar una major efectivitat en la formació de desocupats i així facilitar la seua incorporació al mercat laboral.

       
 empleo_afic    

Agència per al foment de la innovació comercial
Instrument de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana, per a impulsar la modernització i desenvolupament del comerç local.

       
empleo_tablon_2    

Tauler d'anuncis
Ferramenta de la web municipal per a intercanviar ofertes i demandes d'ocupació, així com cursos de formació.

       

 

 

 

 

 

Altres